Brainstorm

Brainstorm - Chuỗi tập huấn kỹ năng “SỰ KHỞI ĐẦU CỦA THÀNH CÔNG”

Brainstorm - Chuỗi tập huấn kỹ năng “SỰ KHỞI ĐẦU CỦA THÀNH CÔNG”

20:51 | 25/03/2013
Bạn có kiến thức chuyên môn tốt, bạn tin rằng mình sẽ tìm được một công việc như ý muốn , một vị trí tốt trong công ty.Nhưng bạn có chắc là mình sẽ thành công và đạt được những gì mình mong muốn không???Description: http://www.a2cclub.com/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Giới hạn tin theo ngày :    
Đối tác